Rozdiel medzi chrípkou a prechladnutím – príznaky

Chrípku aj nádchu spôsobujú vírusy. Je ich veľa, a to vysvetľuje, prečo je nádcha alebo chrípka niekedy ťažšia alebo ľahšia, alebo sa prejavuje viacerými symptómami ako iná. Z dvadsiatich identifikovaných hlavných vírusových kmeňov väčšinu prípadov nádchy spôsobuje päť kmeňov. Ostatné vírusové kmene spôsobujú chrípku. Označujú sa ako kmene typu A,B alebo C.

Vírusové kmene, ktoré spôsobujú chrípku

Kmene typu A, B a C

Kmene typu B a C sa u dospelých prejavujú vo všeobecnosti miernymi ťažkosťami. Možno si ich pomýliť s ťažkou nádchou. Keď raz človek ochorie na chrípku typu C, získa imunitu na celý život. Na chrípku C sú obzvlášť náchylné malé deti a ich ochorenie môže byť veľmi vážne.

Najmenej stabilný a najviac náchylný vytvárať mutácie je vírus typu A. Keďže je schopný tak často meniť svoju genetickú podobu, imunita voči vírusu typu A nie je výrazná a netrvá dlho.

Vírusy typu A, ktoré vyvolávajú ťažšie symptómy (vyššiu horúčku, extrémnu malátnosť a rozsiahly katar dýchacích ciest), stoja v pozadí chrípkových epidémií a pandémií.

Chrípka a nádcha - aký je medzi nimi rozdiel

Čo vyvoláva nádchu?

Nádchu väčšinou vyvoláva jeden z piatich vírusových kmeňov, ale takmer polovica prípadov je vyvolaná rinovírusmi. Tieto vírusy sú také malé, že uvidieť ich, sa vedcom poradilo až koncom osemdesiatych rokov.

Čo je teda nádcha a čo chrípka?

Nádcha je infekcia horných dýchacích ciest, to znamená, že sa obmedzuje na nos, hrdlo a najbližšie dýchacie cesty. Nádchu zväčša nesprevádzajú zvýšené teploty, zimnica alebo ťažšie symptómy stotožňované s chrípkou.

Chrípka, najmä keď je vyvolaná vírusom typu A, má takmer vždy ťažší priebeh než nádcha. Od nádchy sa líši najmä náhlym prepuknutím, zvyčajne vysokými horúčkami a zimnicou.

Pre nádchu aj chrípku sú spoločnými príznakmi malátnosť, kašeľ a opuch nosových slizníc. Každý prípad chrípky sa vyznačuje takmer rovnakou dĺžkou trvania: približne týždeň (aj keď reziduálna slabosť, nedostatok energie a depresia môže pretrvať niekoľko týždňov potom, čo väčšina symptómov pominula). Vo všeobecnosti platí, že zotavenie po nádche trvá kratšie.

Chrípka a prechladnutie - tabuľka

Existujú ročné obdobie typické pre výskyt nádchy a chrípky?

V oblastiach mierneho pásma dosahuje výskyt chrípky a nádchy svoj vrchol v chladnejších mesiacoch – od novembra do februára. Časové vymedzenie najväčšieho výskytu prípadov chrípky a nádchy nesúvisí priamo s chladným počasím, ale ako tvrdia vedci, skôr s obdobím, kedy sa kvôli počasiu dlhšie zdržiavame vo vnútri.

Pobyt vnútri nás vystavuje pôsobeniu ústredného kúrenia, o ktorom je známe, že vysušuje sliznice, prvú obrannú líniu proti vírusom. Pobyt väčšieho počtu ľudí pohromade umožňujúci nákazu priamym kontaktom je častejší v chladnom počasí.

Nie všetky vírusy nádchy napádajú organizmus za chladného počasia. Jednému kmeňu sa najlepšie darí v lete a spôsobuje tzv. letné nádchy. Takzvaná adenovírusová nádcha je vzdialenou sesternicou obrny. Až do päťdesiatych rokov, kým nebola obrna zdolaná očkovacou látkou, sa ochorenia vyskytovali najčastejšie v lete.

ZDROJ: 77 SPÔSOBOV AKO ZVÍŤAZIŤ NAD NÁDCHOU A CHRÍPKOU (KNIHA)

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.